ව්යවසාය සුදුසුකම් - Xuzhou Pinyuan ඉලෙක්ට්රොනික තාක්ෂණ සමාගම, Ltd.
  • s_බැනරය

ව්යවසාය සුදුසුකම්

ව්යවසාය සුදුසුකම්

Pinyuan Medical 2015 දී ISO9001 සහ ISO13485 ජාත්‍යන්තර තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය සමත් විය, 2016 දී CE, ROHS සහ LVD සහතිකය ලබා ගන්න. වසර ගණනාවක් තිස්සේ අපට වෛද්‍ය උපාංග නිෂ්පාදන ව්‍යවසායවල අඛණ්ඩතා ඒකකය ප්‍රදානය කර ඇත.අපි 2019 දී ද්විත්ව බලශක්ති X-ray අවශෝෂණමිතිය සඳහා ජාතික ප්‍රමිතියේ කෙටුම්පත් ඒකකය බවට පත් විය.

ia_100000002
ia_100000003
ia_100000004
ia_100000005
ia_100000030
ia_100000031
ia_100000032
ia_100000033
ia_100000034
ia_100000035
ia_100000036
ia_100000037